Етапи

Програмата ни се състои от четири етапа:

1. ДЕТОКСИКАЦИЯ

2. ТЕРАПЕВТИЧНА ОБЩНОСТ

3. ЦЕНТЪР ЗА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

4. ПРОСЛЕДЯВАЩА ФАЗА

ДЕТОКСИКАЦИЯ

За много зависими пътят на лечение започва с кошмара наречен абстиненция. Хероина, кокаина, амфетамините, метадона и алкохола изграждат силна физическа пристрастеност, която води в повечето случаи до непреодолими и крайно болезнени състояния.За много зависими мотивацията за дългосрочна рехабилитация е ниска и възстановяването изглежда невъзможно заради кризите. Голяма част от хората със зависимост не предприемат крачка към лечение именно заради страха от абстиненция. Много от тях се включват в метадонови програми именно заради страха от кризи, много от тях не спират заместителите именно заради страха си от болки.

ТЕРАПЕВТИЧНА ОБЩНОСТ – продължителност 8 месеца

Това е най-важната и най-главната част от процеса на лечение. Структурата и дейността в тази фаза са проектирани да водят зависимите личности към разбирането на основните причините за тяхната злоупотреба и да мотивира към пълната промяна на тяхното поведение и предходен начин на живот. В терапевтичната среда бившите  зависими активно се учат да развиват доверие и отговорност в себе си и другите, да се справят със стреса и трудностите по нов и конструктивен начин. Като метод за постигането на техните цели общността приема определени правила и принципи, като принципа на взаимопомощта е в основата – всеки член на групата се учи да помага на себе си с подкрепата на другите. Необходимо условие за успешното лечение на зависимост е и индивидуалното активно участие в процеса. Необходимото съдействие от страна на резидентите е супервизирано от професионален екип, чийто представители са постоянно в общността. Участниците поемат различни отговорности съпътстващи процеса на възстановяване, като почистване, готвене, етика и т.н.

ЦЕНТЪР ЗА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – 5 месеца

ПРОСЛЕДЯВАЩА ФАЗА

Контактът ни с тези, които са преминали нашата програма, не приключва с края на престоя им в нея. Изискваме от завършилите програмата да ни позволят да наблюдаваме и подкрепяме напредъка им, независимо от това къде се намират. Нашият екип се свързва с тях редовно, за да проверят състоянието им и ако се наложи да им предоставят допълнителна подкрепа. Възстановяването от пристрастяване е един непрекъснат процес и ние се стремим да предоставяме своята помощ на много от зависимите и техните семейства.

Даваме възможност на завършилите програмата да вземат участие в нея, което е още един начин да поддържаме връзка с наши бивши резиденти. Те се насърчават да правят изявления в нашия информационен бюлетин, да участват в регионални и международни събития и често да предлагат подкрепата си на новоприети зависими.

Програмата предлага включване в групи за личен опит, индивидуална терапия, работа по програма HALT ( помощ от хора с дългогодишен опит на възстановяването), работа по дванадесет-стъпкови програми NA, AA.

Прочети още…