Екип

Екипът

В център Кошер работят високо квалифицирани и всеотдайни специалисти. Това допринася за полагането на грижи  с голямо разбиране и съзнание за трудностите, през които минават участниците. В екипa взимат участие психолози, психо терапевти, социални работници, както и ключова роля имат консултантите с личен опит, чийто принос е уникален и задължителен.

Екипa прави срещи всяка седмица за да разглежда развитието на всеки един от резидентите. По време на тези срещи, се разглеждат и обсъждат редица въпроси, свързани с тяхното състояние и развитие, участието на семейството, предизвикателствата и трудностите, пред които е изправен резидента.

Нашият екип се състои от:
– Високо квалифицирани психолози, психотерапевти и социални работници.
– Консултанти с личен опит, които знаят какво е да се бориш със зависимостта.

01

Вашите съюзници в борбата със зависимостите:

Симеон Парлапанов

клиничен психолог

д-р Адриан Аврамов

Психолог

д-р Пламен Димитров

интервизия
супервизия

Прочети още…