Философия

Вашият път към пълно освобождаване от зависимостите

Рикавъри-философията

Рикавъри-философията, която прилага „Кошер“ има за цел да води зависимите личности към разбирането на основните причини за тяхната злоупотреба и да ги мотивира към пълната промяна на предходния начин на живот.

Терапевтична среда

В терапевтичната среда, зависимите се учат да развиват доверие и отговорност в себе си и за другите, да се справят със стреса и трудностите по нов и конструктивен начин.  Като метод за постигане на тези цели общността приема определени правила и принципи на взаимопомощта.

Взаимопомощ

Всеки член на групата се учи да помага на себе си с подкрепата на другите. Необходимо условие за успешното възстановяване е и индивидуалното активно участие в процеса.

Необходимото съдействие от страна на резидентите е супервизирано от професионален екип, чийто представители са постоянно в общността. Участниците поемат различни отговорности съпътстващи процеса на възстановяване като, почистване, готвене, етика и т.н.

Елементи

Екипът осигурява на участниците системна терапия съставена от различни елементи:

  • Лекции за възстановяването
  • Групова терапия
  • Индивидуална терапия
  • Специализирани групи (например по пол и т.н.)
  • Арт-терапия
  • Индивидуален план за лечение
  • Индивидуални задачи
  • Фитнес тренировки

Според нас съществуват две основни цели необходими за пълно възстановяване:

– Да се поеме ангажимент за въздържане от употреба на алкохол, наркотици, както и проява на агресивно поведение.
– Промяна в стила и начина на живот, която подпомага въздържанието и насърчава процесът на оздравяване.

Рикавъри-философията, която прилага „Кошер“ има за цел да води зависимите към разбирането на основните причини за тяхната злоупотреба и да ги мотивира към пълната промяна на предходния начин на живот. В терапевтичната среда зависимите се учат да развиват доверие и отговорност в себе си и за другите, да се справят със стреса и трудностите по нов и конструктивен начин. Като метод за постигане на тези цели общността приема определени правила и принципи на взаимопомощта – всеки член на групата се учи да помага на себе си с подкрепата на другите. Необходимо условие за успешното възстановяване е и индивидуалното активно участие в процеса.

Необходимото съдействие от страна на резидентите е супервизирано от професионален екип, чийто представители са постоянно в общността. Участниците поемат различни отговорности съпътстващи процеса на възстановяване като, почистване, готвене, етика и т.н.

Екипът осигурява на участниците системна терапия съставена от различни елементи:

– методът на терапевтичната общност ( George De Leon );

– професионална психотерапия базирана на Jacob Moreno, Bowlby, Fritz Pearls, Irvin D. Yalom, Bioн;

– Narcotics Anonymous и  др.;

– използват се елементи на поведенческо и конгнитивно учене базирано на педагогическата психология (Robert Slavin);

– мотивационна работа с елементи на NLP ( Richard Bandler);

-арт терапия;

-групова анализа (S. H. Foulkes) и др.

Основна цел на терапевтичната общност е покриването на основните образователни, психологически и емоционални дефицити на участниците.

В резултат на зависимостта човек губи контрол, което води до физическо, емоционално и душевно страдание, а това подкопава стабилността на индивидуалната личност и неговото семейство. Това състояние е хронично и прогресиращо, но определено може да се овладее. Според нас съществуват две основни цели необходими за пълно възстановяване:
– Да се поеме ангажимент за въздържане от употреба на алкохол, наркотици, както и проява на агресивно поведение.
– Промяна в стила и начина на живот, която подпомага въздържанието и насърчава процесът на оздравяване.

Нашата мисия е да помогнем на зависимите и техните семейства да започнат своето пътуване чрез процес на учене и рехабилитация.

Всичко започва с оценка на настоящото физическо, емоционално и психологическо състояние на участника, както и състоянието на неговите близки.

Общност Кошер гарантира безопасна, конфиденциална и контролирана среда. Смятаме, че познанията на резидентите  ни относно характера и напредналостта на зависимостта им ще ги подтикнат към въздържание, а също така това би помогнало на техните близки да разберат ролята си в процеса.

Прочети още…